ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#101376
ชื่อเรื่องการบริหารการเงิน = Financial management / นภาพร นิลาภรณ์กุล 
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมFinancial management 
LC Call #HG4026 น46 2548 
ผู้แต่งนภาพร นิลาภรณ์กุล 
หัวเรื่องการเงิน -- การจัดการ 
 การลงทุน 
 การบริหารธุรกิจ 
ISBN9749310691 : 
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, 2548 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
31051001153838HG4026 น46 2548หนังสือศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 2 (2nd. Floor)อยู่บนชั้น