ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#101542
ชื่อเรื่องTense [electronic resource] : เข้าใจ tense ภาษาอังกฤษอย่างทะลุปรุโปร่ง / เรียบเรียงเนื้อหา, สุธิดา วิมุตติโกศล ; บรรณาธิการ, ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ 
LC Call #PE1112 ส73 2549 
ผู้แต่งสุธิดา วิมุตติโกศล 
ผู้แต่งเพิ่มเติมชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ 
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา 
 ภาษาอังกฤษ -- การออกเสียง 
 ภาษาอังกฤษ -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ 
ISBN9749370473 : 
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทเอ็มไอเอส ซอฟท์เทค, 2549 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
31051001899109PE1112 ส73 2549CD-ROMศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 1 (1st. Floor)อยู่บนชั้น