ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#102073
ชื่อเรื่อง@Money corner 
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมMoney corner 
Local Call #วารสาร 
หัวเรื่องการเงิน -- วารสาร 
 การธนาคาร -- วารสาร 
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยธนาคาร 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดVolumnหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
102073-14วารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่19 (พ.ย.-ธ.ค. 2551)วารสารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 3 (3rd. Floor)อยู่บนชั้น
102073-13วารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่18 (ก.ย.-ต.ค. 2551)วารสารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 3 (3rd. Floor)อยู่บนชั้น
102073-12วารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่17 (ก.ค.-ส.ค. 2551)วารสารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 3 (3rd. Floor)อยู่บนชั้น
102073-11วารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่16 (พ.ค.-มิ.ย. 2551)วารสารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 3 (3rd. Floor)อยู่บนชั้น
102073-10วารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่15 (มี.ค.-เม.ย. 2551)วารสารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 3 (3rd. Floor)อยู่บนชั้น
102073-9วารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่14 (ม.ค.-ก.พ. 2551)วารสารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 3 (3rd. Floor)อยู่บนชั้น
102073-8วารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่13 (พ.ย.-ธ.ค. 2550)วารสารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 3 (3rd. Floor)อยู่บนชั้น
102073-7วารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่12 (ก.ย.-ต.ค. 2550)วารสารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 3 (3rd. Floor)อยู่บนชั้น
102073-6วารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่11 (ก.ค.-ส.ค. 2550)วารสารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 3 (3rd. Floor)อยู่บนชั้น
102073-5วารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่10 (พ.ค.-มิ.ย. 2550)วารสารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 3 (3rd. Floor)อยู่บนชั้น
12