ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#102552
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษา กองทุนหมู่บ้านบึงพญาปราบ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา / เชฎฐา อู่แก้ว 
Local Call #มทส Project สวทส.ก64 ช723 2544 
ผู้แต่งเชฎฐา อู่แก้ว, 2517- 
ผู้แต่งเพิ่มเติมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 
หัวเรื่องโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
หัวเรื่องการพัฒนาชุมชน -- ไทย -- การประเมิน 
 สารสนเทศท้องถิ่นนครราชสีมา -- วิจัย 
 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง -- ไทย -- นครราชสีมา 
 สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
หัวเรื่องหมู่บ้านบึงพญาปราบ (นครราชสีมา) 
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2544 
เชื่อมโยงFulltext 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
31051001342316มทส Project สวทส.ก64 ช723 2544ผลงานนักศึกษา มทสศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 3 (3rd. Floor)อยู่บนชั้น