ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#103093
ชื่อเรื่องการเจรจาการค้าของญี่ปุ่น : จากการแก้ไขข้อพิพาทสู่ FTA = Japan's trade negotiations : from dispute settlements to FTAs / กิตติ ประเสริฐสุข 
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมapan's trade negotiations : from dispute settlements to FTAs 
LC Call #HF1713 ก63จ7 2549 
ผู้แต่งกิตติ ประเสริฐสุข 
หัวเรื่องการค้าเสรีและการคุ้มครอง 
 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ 
หัวเรื่องสหรัฐอเมริกา -- การค้ากับต่างประเทศ -- ญี่ปุ่น 
 ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- ญี่ปุ่น 
 จีน -- การค้ากับต่างประเทศ -- ญี่ปุ่น 
 ญี่ปุ่น -- การค้ากับต่างประเทศ -- ไทย 
ISBN974947015X 
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2549 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
31051001022793HF1713 ก63จ7 2549หนังสือศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 2 (2nd. Floor)อยู่บนชั้น
31051002073936HF1713 ก63จ7 2549 ฉ. 2หนังสือศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 2 (2nd. Floor)อยู่บนชั้น