ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1031
ชื่อเรื่องLampang ceramic 2002 / สมาคมเครื่องปั้นเผาลำปาง 
LC Call #TP818 ค48 2545 
ผู้แต่งสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง 
หัวเรื่องอุตสาหกรรมเซรามิก 
 เครื่องปั้นดินเผา -- ลำปาง 
 เซรามิก -- การผลิต 
ISBN9749007042 
พิมพลักษณ์ลำปาง : สมาคม, 2545 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
31051000689121TP818 ค48 2545 หนังสือศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 2 (2nd. Floor)อยู่บนชั้น