ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#103344
ชื่อเรื่อง30 ปี อย. บริโภคปลอดภัยไว้ก่อน คนไทยแข็งแรง = Thai FDA 30th anniversary : healthy consumption healthy thais / คณะทำงานดำเนินการจัดงานสถาปนา อย. ครบรอบ 30 ปี สำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมThai FDA 30th anniversary : healthy consumption healthy thais 
NLM Call #WA695 อ4 2548 
ผู้แต่งเพิ่มเติมสำนักงานอาหารและยา. คณะทำงานดำเนินการจัดงานสถาปนา อย. ครบรอบ 30 ปี 
หัวเรื่องสำนักงานอาหารและยา -- รวมเรื่อง 
หัวเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 
 อาหารกับสารเคมี 
 อาหาร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 
 ยา -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 
 เคมี 
ISBN9742441758 
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
31051001096797WA695 อ4 2548หนังสือศูนย์บรรณสารฯ มทส.ฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 2 (2nd. Floor)อยู่บนชั้น