ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#103386
ชื่อเรื่อง100 คำ ควรรู้ : แพทยศาสตรศึกษา / รายิน อโรร่า และอารยะ ไข่มุกด์ 
NLM Call #W13 ร64 2549 
ผู้แต่งรายิน อโรร่า 
ผู้แต่งเพิ่มเติมอารยะ ไข่มุกด์ 
หัวเรื่องแพทยศาสตร์ -- ศัพท์บัญญัติ 
ISBN9749944895 : 
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่], 2549 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
31051001002605W13 ร64 2549หนังสือศูนย์บรรณสารฯ มทส.ฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 2 (2nd. Floor)อยู่บนชั้น