ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#104053
ชื่อเรื่องหลักการแปลไทย-จีน / ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ 
LC Call #PL1188 ก55 2545 
ผู้แต่งก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ 
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 2 
หัวเรื่องการแปลและการตีความ 
 ภาษาจีน -- การใช้ภาษา 
 ภาษาจีน -- การศึกษาและการสอน 
 ภาษาจีน -- คู่มือสำหรับท่องเที่ยว 
ISBN9741317522 : 
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จีนสยาม, 2545 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
31051001089628PL1188 ก55 2545หนังสือศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 2 (2nd. Floor)อยู่บนชั้น