ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#11172
ชื่อเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์หลักพืชไร่ / สถาบันพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
LC Call #SB193.55 ว62 2537 
ผู้แต่งสถาบันวิจัยพืชไร่ 
หัวเรื่องเมล็ดพันธุ์ -- การผลิต 
 พืชไร่ 
ISBN9747621983 
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2537 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
31051000448528SB193.55 ว62 2537หนังสือศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 2 (2nd. Floor)อยู่บนชั้น
31051002077192SB193.55 ว62 2537 ฉ. 2หนังสือศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 2 (2nd. Floor)อยู่บนชั้น