ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#114238
ชื่อเรื่องปืนใหญ่โบราณในประวัติศาสตร์ชาติไทย / บรรณาธิการ, ศิริรัจน์ วังศพ่าห์ 
LC Call #UF525 ป73 2550 
ผู้แต่งเพิ่มเติมศิริรัจน์ วังศพ่าห์ 
หัวเรื่องปืนใหญ่ -- ประวัติ 
ISBN9789741752234 
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, 2550 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
31051001266879UF525 ป73 2550หนังสือศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 2 (2nd. Floor)อยู่บนชั้น
31051002069256UF525 ป73 2550CD-ROMศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 1 (1st. Floor)อยู่บนชั้น