ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#114806
ชื่อเรื่องณ ใต้ : งานวิจัยจากชุมชนชายแดนใต้สู่นโยบายสาธารณะ / ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี (ศพส.) มหาวิทยาลัยมหิดล ; บรรณาธิการ, มณี วรรธนเจริญกิจ 
LC Call #DS588 ณ93 2551 
ผู้แต่งเพิ่มเติมมณี วรรธนเจริญกิจ 
 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี 
หัวเรื่องปัญหาภาคใต้ 
หัวเรื่องไทย (ภาคใต้) 
ISBN9789741109180 : 
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี, 2551 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
31051001251756DS588 ณ93 2551รายงานการวิจัยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 2 (2nd. Floor)อยู่บนชั้น