ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#15205
ชื่อเรื่อง23 ปี จิตรกรรมไทย เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ / อัจฉราวดี สุดประเสริฐ, บรรณาธิการ 
LC Call #ND2888.C4 ย65 2541 
ผู้แต่งเพิ่มเติมอัจฉราวดี สุดประเสริฐ 
หัวเรื่องเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ , 2498--- ผลงาน 
หัวเรื่องจิตรกรรมไทย 
 จิตรกรรมไทย -- ภาพ 
 จิตรกรรมพุทธศาสนา -- ไทย 
ISBN9748369498 : 
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์, 2541 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
31051000489191ND2888.C4 ย65 2541หนังสือศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 2 (2nd. Floor)อยู่บนชั้น