ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#15307
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ = English for computer users / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
LC Call #PE1127.E44 ส79ภ65 
ผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา 
 ภาษาอังกฤษ -- บทสนทนาและวลี 
 คอมพิวเตอร์ -- ภาษา 
ISBN9746146025 (ล.1) : 
 9746146033 (ล.2) : 
 9746146041 (ล.3) : 
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2541 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
31051000490900PE1127.E44 ส79ภ65 ล. 1หนังสือศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 2 (2nd. Floor)อยู่บนชั้น
31051000491015PE1127.E44 ส79ภ65 ล. 2หนังสือศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 2 (2nd. Floor)อยู่บนชั้น
31051000491049PE1127.E44 ส79ภ65 ล. 3หนังสือศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 2 (2nd. Floor)อยู่บนชั้น