ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#15423
ชื่อเรื่องสหรัฐอเมริกา / แปลโดย สมกมล ไชยเวช 
LC Call #E178.6 ส556 2540 
ผู้แต่งเพิ่มเติมไซเดนเบิร์ก, โรเบิร์ด 
 สมกมล ไชยเวช 
หัวเรื่องสหรัฐอเมริกา -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว 
 สหรัฐอเมริกา -- ความเป็นอยู่และประเพณี 
ISBN9748934403 : 
 9789748934402 
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2540 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
31051000490926E178.6 ส556 2540หนังสือศูนย์บรรณสารฯ มทส.ฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 2 (2nd. Floor)อยู่บนชั้น