ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#15501
ชื่อเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ = Management information systems / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมManagement information system 
LC Call #T58.6 ส79ร6 
ผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
หัวเรื่องระบบข้อสนเทศเพื่อการจัดการ 
ISBN9746423207 (ล.1) : 
 9746423215 (ล.2) : 
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2541 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
31051000492989T58.6 ส79ร6 ล. 1หนังสือศูนย์บรรณสารฯ มทส.ฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 2 (2nd. Floor)อยู่บนชั้น
31051000719571T58.6 ส79ร6 ล. 1 ฉ.2หนังสือศูนย์บรรณสารฯ มทส.ฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 2 (2nd. Floor)อยู่บนชั้น
31051000492708T58.6 ส79ร6 ล. 2หนังสือศูนย์บรรณสารฯ มทส.ฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 2 (2nd. Floor)อยู่บนชั้น
31051000719274T58.6 ส79ร6 ล. 2 ฉ.2หนังสือศูนย์บรรณสารฯ มทส.ฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 2 (2nd. Floor)คาดว่าจะหาย (สำรวจ)