ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#15746
ชื่อเรื่องY2K คอมพิวเตอร์ปี 2000 ปัญหาที่แท้และทางแก้ที่ถูก / ศรีศักดิ์ จามรมาน,กนกวรรณ ว่องวัฒนะสิน และวิศิษฎ์ หิรัญกิตติ 
LC Call #QA76.76.S64 ศ465 2542 
ผู้แต่งศรีศักดิ์ จามรมาน 
ผู้แต่งเพิ่มเติมกนกวรรณ ว่องวัฒนะสิน 
 วิศิษฎ์ หิรัญกิตติ 
หัวเรื่องวิกฤตคอมพิวเตอร์ปี 2000 
ISBN9746150278 : 
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2542 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
31051000490389QA76.76.S64 ศ465 2542หนังสือศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 2 (2nd. Floor)คาดว่าจะหาย (สำรวจ)