ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#15876
ชื่อเรื่อง7 รอบ ท่านผู้หญิง พูนศุข พนมยงค์ : 2 มกราคม 2539 
LC Call #BQ4040 จ72 2539 
หัวเรื่องพูนศุข พนมยงค์,ท่านผู้หญิง 
หัวเรื่องพุทธศาสนา -- ปรัชญา 
ISBN9748937607 
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วี.พริ้นท์, 2539 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
31051000493706BQ4040 จ72 2539หนังสือศูนย์บรรณสารฯ มทส.ฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 2 (2nd. Floor)อยู่บนชั้น