ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#162936
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ด้วยวิธีกลายพันธุ์ = Mutation breeding of orchid / ปิยะดา อลิฌาณ์ ตันตสวัสดิ์, ยุวดี มานะเกษม และอนรรฆอร วรรณจินดาพร 
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมMutation breeding of orchid  
Local Call #มทส. Research สวทก.พ72 ป64ป4 2558 
ผู้แต่งปิยะดา อลิฌาณ์ ตันตสวัสดิ์ 
ผู้แต่งเพิ่มเติมยุวดี มานะเกษม 
 อนรรฆอร วรรณจินดาพร 
หัวเรื่องสิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 กล้วยไม้ -- การปรับปรุงพันธุ์ -- วิจัย 
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2558 
เชื่อมโยงfulltext 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
31051001696836มทส. Research สวทก.พ72 ป64ป4 2558จดหมายเหตุ มทสศูนย์บรรณสารฯ มทส.ฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 3 (3rd. Floor)อยู่บนชั้น