ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1679
ชื่อเรื่องทฤษฎีและวิธีปฏิบัติในการแปล / ปัญญา บริสุทธิ์ 
LC Call #P306 ป62 2533 
ผู้แต่งปัญญา บริสุทธิ์ 
หัวเรื่องการแปลและการตีความ 
ISBN9748122336 
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ราชบัญฑิตยสถาน, 2533 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
31051000037610P306 ป62 2533หนังสือศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 2 (2nd. Floor)อยู่บนชั้น