ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1803
ชื่อเรื่อง108 ปี กรมทรัพยากรธรณี = 108th anniversary departmrnt of mineral resources / กรมทรัพยากรธรณี 
ชื่อเรื่องเพิ่มเติม108th anniversary departmrnt of mineral resources 
LC Call #QE13.T5 ท46ร5 
ผู้แต่งกรมทรัพยากรธรณี 
หัวเรื่องกรมทรัพยากรธรณี -- รายงานประจำปี 
หัวเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ -- ไทย 
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, [2544?] 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
31051000738019QE13.T5 ท46ร5หนังสือศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 2 (2nd. Floor)อยู่บนชั้น