ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#19972
ชื่อเรื่องBuilding better health.Copy masters. 
LC Call #LB1587.B8 B855 
ผู้แต่งเพิ่มเติมMcDougal, Littell and Company. 
หัวเรื่องHealth education (Elementary) 
ISBN0883433222 (v. 1) 
 0883433753 (v. 4) 
พิมพลักษณ์Evanston, Ill. : McDougal, Littell, c1983-1984. 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
31051000179487LB1587.B8 B855 v.4 c.1Bookศูนย์บรรณสารฯ มทส.ฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 2 (2nd. Floor)อยู่บนชั้น
31051000024204LB1587.B8 B855 v.4 c.2Bookศูนย์บรรณสารฯ มทส.ฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 2 (2nd. Floor)อยู่บนชั้น
31051000021051LB1587.B8 B855 v.4 c.3Bookศูนย์บรรณสารฯ มทส.ฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 2 (2nd. Floor)อยู่บนชั้น