ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#32064
ชื่อเรื่องกระบวนการเรียนรู้ในพระพุทธศาสนา / พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 
LC Call #BQ4570.E3 พ464 2543 
ผู้แต่งพระราชวรมุนี 
หัวเรื่องพุทธศาสนา -- การศึกษาและการสอน 
 การสอน 
ISBN9742687056 
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2543 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
31051000618104BQ4570.E3 พ464 2543หนังสือศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 2 (2nd. Floor)อยู่บนชั้น