ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#32553
ชื่อเรื่องAdobe Illustrator 9 realworld / ปิยะพงษ์ หลักคำ 
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมReal world Adobe illustrator 9 
LC Call #T385.I5 ป646 2543 
ผู้แต่งปิยะพงษ์ หลักคำ 
หัวเรื่องอโดบีอิลลัสเตรเตอร์ 
 คอมพิวเตอร์กราฟิก 
ISBN9747469405 : 
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็นโคลกราฟ, 2543 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
31051000654620T385.I5 ป646 2543หนังสือศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 2 (2nd. Floor)อยู่บนชั้น