ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#35009
ชื่อเรื่องสร้างไทย : ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี แนวพัฒนาชาติ สร้างอำนาจรัฐ ให้เข้มแข็ง ร่ำรวย ทันโลก / โดยดำรง ลัทธพิพัฒน์ 
LC Call #T173.2 ด64 2538 
ผู้แต่งดำรง ลัทธพิพัฒน์ 
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 2 
หัวเรื่องนโยบายวิทยาศาสตร์ 
 วิทยาศาสตร์ -- นโยบายของรัฐ 
 เทคโนโลยี -- นโยบายของรัฐ 
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
31051000290987T173.2 ด64 2538หนังสือศูนย์บรรณสารฯ มทส.ฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 2 (2nd. Floor)อยู่บนชั้น