ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#35178
ชื่อเรื่องตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 / คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
NLM Call #WZ70.JT3 ต646 2542 
ผู้แต่งเพิ่มเติมกรมศิลปากร 
 คณะอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ 
หัวเรื่องการแพทย์แผนโบราณ -- ไทย 
 ตำรับยาหลวง 
 การนวด 
 โรค -- การรักษาด้วยยา 
ISBN9744174439 
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2542 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
31051000635249WZ70.JT3 ต646 2542 ล. 1อ้างอิงศูนย์บรรณสารฯ มทส.ฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 2 (2nd. Floor)อยู่บนชั้น
31051000635181WZ70.JT3 ต646 2542 ล. 2อ้างอิงศูนย์บรรณสารฯ มทส.ฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 2 (2nd. Floor)อยู่บนชั้น