ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#35358
ชื่อเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก / จานุลักษณ์ ขนบดี 
LC Call #SB324.75 จ63 
ผู้แต่งจานุลักษณ์ ขนบดี 
หัวเรื่องผัก -- เมล็ดพันธุ์ -- การผลิต 
 เมล็ดพันธุ์ -- การผลิต 
ISBN9742769443 : 
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2535 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
31051001988324SB324.75 จ63หนังสือศูนย์บรรณสารฯ มทส.ฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 2 (2nd. Floor)อยู่บนชั้น