ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#35472
ชื่อเรื่องรายงานการสำรวจทัศนคติของประชากรเกี่ยวกับภาวะทางสังคม พ.ศ. 2536 = Report the social attitude of population survey 1993 / สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี 
LC Call #HN700.55 ส36 2536 
ผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
หัวเรื่องการสำรวจทัศนคติ 
หัวเรื่องไทย -- ภาวะสังคม -- การสำรวจ 
ISBN9742361657 
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2536 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
31051000296240HN700.55 ส36 2536อ้างอิงศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 2 (2nd. Floor)อยู่บนชั้น