ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#35700
ชื่อเรื่อง130 คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
Local Call #จ ร545 
ผู้แต่งเพิ่มเติมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
หัวเรื่องโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ 
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แผนกเอกสารเผยแพร่ กองสารนิเทศ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2542 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
31051000643029จ ร545จุลสารศูนย์บรรณสารฯ มทส.ฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 3 (3rd. Floor)อยู่บนชั้น