ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#35733
ชื่อเรื่องมหาวิทยาลัยศิลปากร : จากบันทึกและความทรงจำ / สาโรช จันมุกดา 
LC Call #LG395.B337 ส69 2538 
ผู้แต่งสาโรช จันมุกดา 
หัวเรื่องมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2538 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
31051000293924LG395.B337 ส69 2538หนังสือศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 2 (2nd. Floor)อยู่บนชั้น