ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#35784
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2538 : 16-17 พฤศจิกายน 2538 ณ ห้องกษัตริย์ศึก โรงแรมโซลทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร / สมาคมนักประชากรไทย 
LC Call #HB849 ก643 2538 
ผู้แต่ง การประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ (2538 : กรุงเทพมหานคร) 
หัวเรื่องประชากรศาสตร์ 
ISBN9746328522 
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคม, 2538 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
31051000295911HB849 ก643 2538หนังสือศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 2 (2nd. Floor)อยู่บนชั้น