ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#35889
ชื่อเรื่องกรวด-หิน-ดิน-ทราย : รัฐ ทุนนิยม และชาวนาอีสานในยุคโลกาภิวัตน์ = State, capitalism, and Isan peasantry in the globalization era / สุริยา สมุทคุปติ์ ... [และคนอื่นๆ] 
LC Call #GN407.4 ก453 2538 
ผู้แต่งเพิ่มเติมสุริยา สมุทคุปติ์ 
หัวเรื่องเกษตรกร -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
 รัฐ 
 ทุนนิยม 
 ชาวนา 
ISBN9747359707 
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2538 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
31051000640140GN407.4 ก453 2538หนังสือศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 2 (2nd. Floor)อยู่บนชั้น
31051000640058GN407.4 ก453 2538 ฉ. 2หนังสือศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 2 (2nd. Floor)อยู่บนชั้น