ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#35962
ชื่อเรื่องคือวิญญาณเสรี ปรีดี พนมยงค์ / คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกงานฉลอง100 ปี รัฐบุรุษอาวุโส นายปรีดี พนมยงค์ 
LC Call #DS578.32.P7 ค75 2543 
ผู้แต่งเพิ่มเติมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกงานฉลอง 100 ปี รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ 
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 2 
หัวเรื่องปรีดี พนมยงค์ 2443-2526 
ISBN9748212246 : 
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพฯ, 2543 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
31051000634200DS578.32.P7 ค75 2543หนังสือศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 2 (2nd. Floor)อยู่บนชั้น