ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#79301
ชื่อเรื่อง10 Years of international cooperation federation of thai industries nippon keidanren thammasat university SIIT commemorative publication = หนังสือที่ระลึกความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สหพันธ์เศรษฐกิจแห่งประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Sirindhorn International Institute of Technology Thammasat University 
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมหนังสือที่ระลึกความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สหพันธ์เศรษฐกิจแห่งประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
LC Call #TA7 T46 2002 
หัวเรื่องSirinhorn International Institute of Technology. 
หัวเรื่องTechnology -- research. 
 Engineering 
พิมพลักษณ์Phatum Thani : Thammasat University, 2002 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
31051000879664TA7 T46 2002Bookศูนย์บรรณสารฯ มทส.ฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 2 (2nd. Floor)อยู่บนชั้น