ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#108604
ชื่อเรื่องพิธีสมโภชปริญญาพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติศักดิ์ ศิลปศาสตรดุษฏีกิตติมศักดิ์ พุทธศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และเข็มเกียรติคุณ / มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
LC Call #BQ843 พ63 2548 
ผู้แต่งเพิ่มเติมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
หัวเรื่องพระธรรมวรนายก 2477--- ชีวประวัติ 
 พระครูวิภัชธรรมคุณ, 2490--- ชีวประวัติ 
 มุข วงษ์ชวลิตกุล, 2475--- ชีวประวัติ 
หัวเรื่องสารสนเทศท้องถิ่นนครราชสีมา 
 พระสงฆ์ -- ไทย -- นครราชสีมา -- ชีวประวัติ 
 ธรรมเทศนา -- ไทย 
 ธรรมะกับชีวิตประจำวัน 
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา, 2548 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
31051001214937BQ843 พ63 2548สารสนเทศท้องถิ่นนครราชสีมาศูนย์บรรณสารฯ มทส.อาคารบรรณสาร 1 ชั้น 2อยู่บนชั้น