ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#114076
ชื่อเรื่องกระบวนการไต่สวนและการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งในระดับสูง : ในอำนาจหน้าที่ของ ป.ป.ช. / [หัวหน้าโครงการวิจัย] นิยม รัฐอมฤต ... [และคนอื่น ๆ] 
LC Call #JQ1745.A55C6 ก64 2549 
ผู้แต่งเพิ่มเติมนิยม รัฐอมฤต 
 สถาบันพระปกเกล้า. สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา 
หัวเรื่องสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ -- วิจัย 
หัวเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบทางการเมือง -- ไทย -- วิจัย 
 การถอดถอนจากตำแหน่ง -- วิจัย 
ISBN9744493089 : 
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า, 2549 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
31051001296231JQ1745.A55C6 ก64 2549หนังสือศูนย์บรรณสารฯ มทส.ฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 2 (2nd. Floor)อยู่บนชั้น