ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#114295
ชื่อเรื่องคณะองคมนนตรี 
LC Call #JQ1746 ค36 2548 
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 2 (แก้ไขปรับปรุง) 
หัวเรื่ององคมนตรี -- ทำเนียบนาม 
 องคมนตรี -- ชีวประวัติ 
ISBN9749958004 
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้วแอนด์พับลิชชิ่ง, 2548 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
31051001266911JQ1746 ค36 2548หนังสือศูนย์บรรณสารฯ มทส.ฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 2 (2nd. Floor)อยู่บนชั้น