ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#11932
ชื่อเรื่องSPSS/PC+ SPSS for Windows / โดย ธวัชชัย งามสันติวงศ์ 
LC Call #HA32 ธ56 2540 
ผู้แต่งธวัชชัย งามสันติวงศ์ 
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 6 
หัวเรื่องสังคมศาสตร์ -- การประมวลผลข้อมูล 
 เอสพีเอสเอส/พีซีพลัส 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ISBN9746327194 : 
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 21 เซ็นจูรี่, 2540 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
31051000450631HA32 ธ56 2540 ฉ. 1หนังสือศูนย์บรรณสารฯ มทส.ฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 2 (2nd. Floor)อยู่บนชั้น
31051000449393HA32 ธ56 2540 ฉ. 2หนังสือศูนย์บรรณสารฯ มทส.ฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 2 (2nd. Floor)คาดว่าจะหาย (สำรวจ)
31051000450383HA32 ธ56 2540 ฉ. 3หนังสือศูนย์บรรณสารฯ มทส.ฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 2 (2nd. Floor)อยู่บนชั้น