ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#11956
ชื่อเรื่องการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ AutoCAD release 13 / ภาราไดย ลดาวัลย์, กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 
LC Call #T385.A9 ภ64 2540 
ผู้แต่งภาราไดย ลดาวัลย์ 
ผู้แต่งเพิ่มเติมกฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 
หัวเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ 
 ออโตแคด (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) 
ISBN9748997839 : 
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยฟรีมา, 2540 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
31051001812052T385.A9 ภ64 2540หนังสือศูนย์บรรณสารฯ มทส.อาคารบรรณสาร 1 ชั้น 2อยู่บนชั้น