ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#124955
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยความฉลาดทางอารมณ์และพฤติกรรมเสี่ยงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา = Emotional quotients and resk behaviors of Nakhon Ratchasima Rajabhat University students / หัวหน้าโครงการ สมบูรณ์ ตันยะ ; ผู้ร่วมวิจัย อดิศร เนาวนนท์ ... [และคนอื่นๆ] 
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมEmotional quotients and resk behaviors of Nakhon Ratchasima Rajabhat University students. 
LC Call #BF723.E6 ค56 2551 
ผู้แต่งเพิ่มเติมสมบูรณ์ ตันยะ 
หัวเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ -- วิจัย 
 นักศึกษา -- ไทย -- วิจัย 
 สารสนเทศท้องถิ่นนครราชสีมา 
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : โปรแกรมวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2551 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
31051001361308BF723.E6 ค56 2551สารสนเทศท้องถิ่นนครราชสีมาศูนย์บรรณสารฯ มทส.อาคารบรรณสาร 1 ชั้น 2อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ฯ