ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#15009
ชื่อเรื่องวัสดุการทางขั้นสูง = Advanced highway materials / วัชรินทร์ วิทยกุล 
LC Call #TE203 ว62 2537 
ผู้แต่งวัชรินทร์ วิทยกุล 
หัวเรื่องถนน -- วัสดุและอุปกรณ์ 
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2537 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
31051000017398TE203 ว62 2537 ฉ. 1หนังสือศูนย์บรรณสารฯ มทส.ฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 2 (2nd. Floor)อยู่บนชั้น
31051000017166TE203 ว62 2537 ฉ. 2หนังสือศูนย์บรรณสารฯ มทส.ฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 2 (2nd. Floor)อยู่บนชั้น
31051000017158TE203 ว62 2537 ฉ. 3หนังสือศูนย์บรรณสารฯ มทส.ฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 2 (2nd. Floor)อยู่บนชั้น
31051000206488TE203 ว62 2537 ฉ. 4หนังสือศูนย์บรรณสารฯ มทส.ฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 2 (2nd. Floor)อยู่บนชั้น
31051000206173TE203 ว62 2537 ฉ. 5หนังสือศูนย์บรรณสารฯ มทส.ฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 2 (2nd. Floor)อยู่บนชั้น