ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#166993
ชื่อเรื่องเครือข่ายสารสนเทศนครราชสีมา = Nakorn Ratchasima Information Network (NARINET) / ดวงใจ กาญจนศิลป์ 
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมNakorn Ratchasima Information Network (NARINET) 
Local Call #บทความ 
ผู้แต่งดวงใจ กาญจนศิลป์ 
หัวเรื่องเครือข่ายสารสนเทศนครราชสีมา 
 เครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
 สารสนเทศท้องถิ่นนครราชสีมา -- ดัชนี 
ชื่อวารสาร บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์ มข. ปีที่ 27, ฉบับที่ 1-3 (ม.ค.-ธ.ค. 2552) 
เชื่อมโยงFulltext 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
166993บทความสารสนเทศท้องถิ่นนครราชสีมาศูนย์บรรณสารฯ มทส.ออนไลน์No Paper