ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#166994
ชื่อเรื่องผลการดําเนินงานรอบ 5 ปี เครือข่ายสารสนเทศนครราชสีมา ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา [electronic resource] = Nakorn Ratchasima Information Nework : NARINET / ธันยกานต์ สินปรุ และยุพาพร ประกอบกิจ 
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมNakorn Ratchasima Information Nework : NARINET 
Local Call #บทความ 
ผู้แต่งธันยกานต์ สินปรุ 
ผู้แต่งเพิ่มเติมยุพาพร ประกอบกิจ  
หัวเรื่องสารสนเทศท้องถิ่นนครราชสีมา -- ดัชนี 
 เครือข่ายสารสนเทศนครราชสีมา 
 เครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
ชื่อวารสาร PULINET วิชาการ ครั้งที่ 1 “Creative Library”24-25 มิถุนายน 2553  
เชื่อมโยงFulltext 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
166994บทความสารสนเทศท้องถิ่นนครราชสีมาศูนย์บรรณสารฯ มทส.ออนไลน์No Paper