ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#32060
ชื่อเรื่องฐานิยตฺเถรวตฺถุ / พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย) 
LC Call #BQ978.P7 ส625 2543 
ผู้แต่งพระราชสังวรญาณ 
หัวเรื่องพระราชสังวรญาณ , 2464-2543 
หัวเรื่องการปฏิบัติธรรม 
 สงฆ์ -- ชีวประวัติ -- ไทย -- นครราชสีมา 
 ธรรมะ 
 สารสนเทศท้องถิ่นนครราชสีมา 
ISBN9747215381 
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2543 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
31051000618443BQ978.P7 ส625 2543หนังสือศูนย์บรรณสารฯ มทส.อาคารบรรณสาร 1 ชั้น 2อยู่บนชั้น