ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#32169
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ไทย-อินเดีย 
LC Call #DS575.5.I5 ค56 2537 
หัวเรื่องไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- อินเดีย 
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย , 2537 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
31051000626552DS575.5.I5 ค56 2537หนังสือศูนย์บรรณสารฯ มทส.ฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 2 (2nd. Floor)อยู่บนชั้น