ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#35148
ชื่อเรื่องกลวิธีป้องกันโรคเอดส์สำหรับครอบครัวชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = AIDS prevention strategies for rural families in Northeast Thailand / ชวนชม สกนธวัฒน์และวีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ 
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมAIDS prevention strategies for rural families in Northeast Thailand 
NLM Call #WC503.6 ช53 2538 
ผู้แต่งชวนชม สกนธวัฒน์ 
ผู้แต่งเพิ่มเติมวีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ 
หัวเรื่องโรคเอดส์ -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- การป้องกันและควบคุม 
 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- การป้องกันและควบคุม 
 กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม -- การป้องกันและควบคุม 
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น], 2538 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
31051000292314WC503.6 ช53 2538รายงานการวิจัยศูนย์บรรณสารฯ มทส.ฝ่ายบริการสารสนเทศ ชั้น 2 (2nd. Floor)อยู่บนชั้น