ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#35279
ชื่อเรื่องเจาะรหัสคอมพิวเตอร์ / [โดย] Charles Petzord ; [แปลโดย] วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ, กนกพร อุ่นมงคล 
LC Call #QA76.6 พ732 2543 
ผู้แต่งเพทซอรด์, ชาร์ล 
ผู้แต่งเพิ่มเติมวุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ 
 กนกพร อุ่นมงคล 
หัวเรื่องการเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์) 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ISBN9748782697 : 
 9789748782690 
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดี แอล เอส, 2543 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
31051002204887QA76.6 พ732 2543หนังสือศูนย์บรรณสารฯ มทส.อาคารบรรณสาร 1 ชั้น 2อยู่บนชั้น