ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#89600
ชื่อเรื่องวันวาน วันนี้ และวันหน้าของผู้ชายชื่อชาติชาย ชุณหะวัณ / รวบรวมและเรียบเรียงข้อเขียน, ชัชวาลย์ ชาติสุทธิชัย และประทีป ปัจฉิมทึก 
LC Call #CT1548.C3 ว63 2538 
ผู้แต่งเพิ่มเติมประทีป ปัจฉิมทึก 
 ชัชวาลย์ ชาติสุทธิชัย 
หัวเรื่องชาติชาย ชุณหะวัณ, 2465-2541 
หัวเรื่องสารสนเทศท้องถิ่นนครราชสีมา 
 ชีวประวัติ 
หัวเรื่องนครราชสีมา -- บุคคลสำคัญ 
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ก. พลพิมพ์, 2538 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
31051002173967CT1548.C3 ว63 2538สารสนเทศท้องถิ่นนครราชสีมาศูนย์บรรณสารฯ มทส.อาคารบรรณสาร 1 ชั้น 2ส่งแก้ไข