Skip Navigation Links
ข่าวสารห้องสมุด
สถิติทรัพยากรห้องสมุด
สถิติการยืมทรัพยากร
ข้อมูลสมาชิก
สมัครสมาชิก
รายการหนังสือใหม่
รายการสื่อโสตใหม่
หนังสือสำรอง
หนังสือขายดี
วิทยานิพนธ์ มทส.
E-Book
E-Thesis
E-Audio
Suppl. E-Resources
ทรัพยากรตลาดหลักทรัพย์
สื่อโสต
แนะนำหนังสือ
ประวัติการสืบค้น
ตั้งค่าเว็บ
คู่มือผู้ใช้
รายงาน
E-Book
ที่หัวเรื่องชื่อเรื่อง
1. Agricultural Engineering Functional foods and nutraceuticals [electronic resource] : bioactive components, formulations and innovations / edited by Chukwuebuka Egbuna, Genevieve Dable Tupas.
2. Biotechnology Nutritional genomics [electronic resource] : impact on health and disease / edited by Regina Brigelius-Flohe and Hans Georg Joost.
3. Ceramic Engineering Biomedical product development : [electronic resource] bench to bedside / edited by Babak Arjmand, Moloud Payab, Parisa Goodarzi.
4. Chemical Engineering Current applications of pharmaceutical biotechnology [electronic resource] / edited by Ana Catarina Silva ... [et al.].
5. Chemical Engineering Dynamic flowsheet simulation of solids processes [electronic resource] / edited by Stefan Heinrich.
6. Chemical Engineering Handbook of industrial crystallization [electronic resource] / edited by Allan S. Myerson, Deniz Erdemir and Alfred Y. Lee.
7. Chemical Engineering Lignocellulosic ethanol production from a biorefinery perspective [electronic resource] : sustainable valorization of waste / by Deepansh Sharma, Anita Saini.
8. Chemical Engineering Non-conventional unit operations [electronic resource] : solving practical issues / by Alessandro Di Pretoro, Flavio Manenti.
9. Chemical Engineering Supercritical fluid biorefining [electronic resource] : fundamentals, applications and perspectives / by Diego T. Santos ... [et al.].
10. Chemical Engineering Sustainability and life cycle assessment in industrial biotechnology [electronic resource] / edited by Magnus Frhling, Michael Hiete.
11. Chemistry Conformations [electronic resource] : connecting the chemical structures and material behaviors of polymers / by Alan Tonelli and Jialong Shen.
12. Chemistry Fundamentals of polymer engineering [electronic resource] / Anil Kumar, Rakesh K. Gupta.
13. Chemistry Redox polymers for energy and nanomedicine / Edited by Nerea Casado and David Mecerreyes.
14. Chemistry Rotating electrode methods and oxygen reduction electrocatalysts [electronic resource] / edited by Wei Xing, Geping Yin, Jiujun Zhang.
15. Computer Engineering Computer security and the internet [electronic resource] : tools and jewels / by Paul C. van Oorschot.
16. Computer Engineering Fundamentals of pattern recognition and machine learning [electronic resource] / by Ulisses Braga-Neto.
17. Computer Engineering Introduction to medical image analysis [electronic resource] / by Rasmus R. Paulsen, Thomas B. Moeslund.
18. Computer Engineering Semantics [electronic resource] / by Andrs Kornai.
19. Dentistry Active learning workbook for Wilkins' clinical practice of the dental hygienist [electronic resource] / Jane F. Halaris, Charlotte J. Wyche.
20. Dentistry Applications of biomedical engineering in dentistry [electronic resource] / Lobat Tayebi, editor.
21. Dentistry CDT 2020 coding companion [electronic resource] : training guide for the dental team / ADA American Dental Association.
22. Dentistry Color and appearance in dentistry [electronic resource] / Alvaro Della Bona, editor.
23. Dentistry Color atlas of common oral diseases [electronic resource] / Robert P. Langlais, Craig S. Miller.
24. Dentistry Dental implant treatment in medically compromised patients [electronic resource] / Quan Yuan, editor.
25. Dentistry Dentistry for kids [electronic resource] : rethinking your daily practice / Ulrike Uhlmann.
26. Dentistry Essentials of dental photography [electronic resource] / Irfan Ahmad.
27. Dentistry Fixed prosthesis with vertical margin closure [electronic resource] : a rational approach to clinical treatment and laboratory procedures / Ezio Bruna ... [et al.].
28. Dentistry Fundamentals of treatment planning [electronic resource] : guidelines on how to develop, plan, write and deliver a prosthodontic care project / Lino Calvani.
29. Dentistry General and oral pathology for the dental hygienist [electronic resource] / Leslie DeLong, Nancy W. Burkhart.
30. Dentistry How to use evidence-based dental practices to improve your clinical decision-making / Alonso Carrasco-Labra ... [et al.].
31. Dentistry Infection control in primary dental care [electronic resource] / Martin R. Fulford, Nikolai R. Stankiewicz.
32. Dentistry It's all in your mouth [electronic resource] : biological dentistry and the surprising impact of oral health on whole body wellness / Dr. Dominik Nischwitz, Holly James ; translated by Holly James.
33. Dentistry Japanese dentition [electronic resource] : anthropology and history.
34. Dentistry Nutrition for dental health [electronic resource] : a guide for the dental professional, enhanced edition / Rebecca Sroda, Tonia Reinhard.
35. Dentistry Oral and maxillofacial pathology - tips and tricks [electronic resource] : your guide to success.
36. Dentistry Orthodontics in obstructive sleep apnea patients [electronic resource] : a guide to diagnosis, treatment planning, and interventions / Su-Jung Kim, Ki Beom Kim, editors.
37. Dentistry Oxford handbook of clinical dentistry [electronic resource] / edited by Bethany Rushworth and Anastasios Kanatas.
38. Dentistry PRF applications in endodontics [electronic resource] / edited by Mike Sabeti ... [et al.].
39. Dentistry Practical advanced periodontal surgery [electronic resource] / edited by Serge Dibart.
40. Dentistry Practical procedures in the management of tooth wear [electronic resounce] / Subir Banerji ... [et al.].
41. Dentistry Removable prosthodontics at a glance [electronic resource] / James Field, Claire Storey.
42. Dentistry Simplified regenerative procedures for intraosseous defects / edited by Leonardo Trombelli.
43. Dentistry The dentist's drug and prescription guide [electronic resource] / Mea A. Weinberg, Stuart J. Froum and Stuart L. Segelnick.
44. Dentistry The orthodontic mini-implant clinical handbook [electronic resource] / Richard Cousley.
45. Dentistry The pocket guide to mouth and dental hygiene in dementia care [electronic resource] : guidance for maintaining good oral health / Daniel J. Nightingale.
46. Dentistry Traumatic dental injuries in children [electronic resource] : a clinical guide to management and prevention / Rebecca L. Slayton, Elizabeth A. Palmer.
47. Dentistry Treatment planning in restorative dentistry and implant prosthodontics [electronic resource] / Antonio H.C. Rodrigues.
48. Electrical Engineering Elements of slow-neutron scattering [electronic resource] : basics, techniques, and applications / J.M. Carpenter, C.-K. Loong.
49. Electrical Engineering Kernel methods for pattern analysis [electronic resource] / John Shawe-Taylor, Nello Cristianini.
50. Environmental Health Handbook on strategic environmental assessment [electronic resource] / Thomas B. Fischer and Ainhoa González
51. Food Technology Sustainable food drying techniques in Developing Countries : [electronic resource] prospects and challenges / Mahadi Hasan Masud, Azharul Karim, Anan Ashrabi Ananno, Asif Ahmed.
52. Foreign Language Corpus linguistics for education [electronic resource] : a guide for research / Pascual Perez-Paredes.
53. Foreign Language ELF research methods and approaches to data and analyses [electronic resource] : theoretical and methodological underpinnings / edited by Kumiko Murata.
54. Foreign Language English as a lingua franca : the pragmatic perspective / Istvan Kecskes.
55. Foreign Language English-medium instruction and the internationalization of universities [electronic resource] / edited by Hugo Bowles, Amanda C. Murphy.
56. Foreign Language Ontologies of English [electronic resource] : conceptualising the language for learning, teaching, and assessment / edited by Christopher J. Hall, Rachel Wicaksono.
57. Foreign Language Studies in ethnopragmatics, cultural semantics, and intercultural communication [electronic resource] : ethnopragmatics and semantic analysis / edited by Kerry Mullan, Bert Peeters and Lauren Sadow.
58. Foreign Language Task-based language teaching : theory and practice / Rod Ellis ... [et al.].
59. General Education Battle descriptions as literary texts [electronic resource] : a comparative approach / Johanna Luggin, Sebastian Fink.
60. General Education Civilizational discourses in weapons control [electronic resource] / by Ritu Mathur.
61. General Education Discourse markers and beyond [electronic resource] : descriptive and critical perspectives on discourse-pragmatic devices across genres and languages / by Péter B. Furkó
62. General Education Epistemic democracy and political legitmacy [electronic resource] / by Ivan Cerovac.
63. General Education Functional approach to professional discourse exploration in linguistics [electronic resource] / edited by Elena N. Malyuga.
64. General Education Identity, institutions and governance in an AI world [electronic resource] : transhuman relations / by Peter Bloom.
65. General Education Korat good host : Thailand Biennale Korat 2021 = คู่มือที่จะช่วยให้เรา--กลายเป็นเจ้าบ้านที่ดี [electronic resource] / บรรณาธิการ, นัฐยา บุญกองแสน
66. General Education Leading protests in the digital age [electronic resource] : youth activism in egypt and syria / by Billur Aslan Ozgul.
67. General Education Mobile media and social intimacies in Asia [electronic resource] : reconfiguring local ties and enacting global relationships / edited by Jason Vincent A. Cabaes, Cecilia S. Uy-Tioco.
68. General Education Platforms, protests, and the challenge of networked democracy [electronic resource] / edited by John Jones, Michael Trice.
69. General Education Reconceptualizing the digital humanities in Asia [electronic resource] : new representations of Art, history and culture / edited by Kaby Wing-Sze Kung.
70. General Education Saussure’s linguistics, structuralism, and phenomenology [electronic resource] : the course in general linguistics after a century / by Beata Stawarska.
71. General Education Student consumer culture in nineteenth-century Oxford [electronic resource] / by Sabine Chaouche.
72. General Education Sustainability, capabilities and human security [electronic resource] / edited by Andrew Crabtree.
73. General Education The fight over freedom in 20th- and 21st-century international discourse [electronic resource] : moments of self-determination™ / by Rita Augestad Knudsen.
74. General Education The language of feminine beauty in russian and japanese societies [electronic resource] / by Natalia Konstantinovskaia.
75. General Education The political psychology of the veil [electronic resource] : the impossible body / by Sahar Ghumkhor.
76. General Education The secular sacred [electronic resource] : emotions of belonging and the perils of nation and religion / edited by Markus Balkenhol, Ernst van den Hemel, Irene Stengs.
77. General Education The subject(s) of phenomenology [electronic resource] : rereading husserl / edited by Iulian Apostolescu.
78. General Education Transhumanism as a New Social Movement [electronic resource] : The Techno-Centred Imagination / by James Michael MacFarlane.
79. General Education Trust [electronic resource] : a philosophical approach / edited by Adriano Fabris.
80. General Education Why Talk About Madness? [electronic resource] : Bringing History into the Conversation / by Catharine Coleborne.
81. General Education Winston churchill in the british media [electronic resource] : national and regional perspectives during the second world war / by Hanako Ishikawa.
82. General Education Young people's civic identity in the digital age [electronic resource] / by Julianne K. Viola.
83. General Education Youth Active Citizenship in Europe [electronic resource] : Ethnographies of Participation / edited by Shakuntala Banaji, Sam Mejias.
84. General Education ข้อมูลทั่วไปจังหวัดนครราชสีมา [electronic resource] / จังหวัดนครราชสีมา
85. General Education สรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครราชสีมา [electronic resource] / กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา
86. Geoinformatics Geospatial technologies for urban health / Yongmei Lu, Eric Delmelle, editors.
87. Geoinformatics The multi-criteria approach for decision support [electronic resource] : an introduction with practical applications / Lotfi Azzabi, Dorra Azzabi, Abdessamad Kobi.
88. Information Technology A project guide to UX design [electronic resource] : for user experience designers in the field or in the making / Carolyn Chandler and Russ Unger.
89. Information Technology Analytics, data science, & artificial intelligence [electronic resource] : systems for decision support / Ramesh Sharda, Dursun Delen and Efraim Turban.
90. Information Technology Analyzing data with Microsoft Power BI and Power Pivot for Excel [electronic resource] / Alberto Ferrari and Marco Russo.
91. Information Technology Applied artificial intelligence [electronic resource] : a handbook for business leaders / [Mariya Yao, Marlene Jia, Adelyn Zhou ; edited by Natalia Zhang]
92. Information Technology Approaches to internet pragmatics : theory and practice / edited by Chaoqun Xie, Francisco Yus, Hartmut Haberland.
93. Information Technology Artificial intelligence in practice [electronic resource] : how 50 successful companies used artificial intelligence to solve problems / Bernard Marr ; with Matt Ward.
94. Information Technology Blended learning [electronic resource] : tools for teaching and training / Barbara Allan.
95. Information Technology CSS in depth [electronic resource] / Keith J. Grant.
96. Information Technology Cracking the sales management code [electronic resource] : the secrets to measuring and managing sales performance / Jason Jordan ; with Michelle Vazzana.
97. Information Technology Data analytics in healthcare research [electronic resource] : tools and strategies / volume editors, David T. Marc, Ryan H. Sandefer
98. Information Technology Data strategy [electronic resource] : how to profit from a world of big data, analytics and the internet of things / Bernard Marr.
99. Information Technology Deep learning illustrated [electronic resource] : a visual, interactive guide to artificial intelligence / Jon Krohn ; with Grant Beyleveld and Aglae Bassens.
100. Information Technology Digital libraries and information access [electronic resource] : research perspectives / G.G. Chowdhury and Schubert Foo, editors.
101. Information Technology Discourse studies in public communication / edited by Eliecer Crespo-Fernaฬndez.
102. Information Technology Foundations of deep reinforcement learning [electronic resource] : theory and practice in Python / Laura Graesser, Wah Loon Keng
103. Information Technology Fundamentals of human resource management [electronic resource] : people, data, and analytics / Talya Bauer ... [et al.].
104. Information Technology Fundamentals of machine learning for predictive data analytics [electronic resource] : algorithms, worked examples, and case studies / John D. Kelleher, Brian Mac Namee, Aoife D'Arcy.
105. Information Technology Game user experience and player-centered design [electronic resource] / edited by Barbaros Bostan.
106. Information Technology HTML and CSS [electronic resource] / Joe Casabona.
107. Information Technology Kubernetes in action [electronic resource] / Marko Luksa
108. Information Technology Microsoft Excel 2019 data analysis and business modeling [electronic resource] / Wayne L. Winston.
109. Information Technology Teaching, learning and scaffolding in CLIL science classrooms / edited by Yuen Yi Lo, The University of Hong Kong, Angel M.Y. Lin, Simon Fraser University.
110. Information Technology Xamarin in action [electronic resource] : creating native cross-platform mobile apps / Jim Bennett.
111. Management Technology Basic of linear algebra for machine learning [electronic resource] : discover the mathematical language of data in Python / Jason Brownlee.
112. Management Technology Handbook of structural equation modeling [electronic resource] / edited by Rick H. Hoyle.
113. Management Technology Structural equation modeling with lavaan [electronic resource] / Kamel Gana, Guillaume Broc.
114. Mechanical Engineering Analysis and synthesis of compliant parallel mechanisms screw theory approach [electronic resource] / by Chen Qiu, Jian S. Dai.
115. Mechanical Engineering Applications of machine learning [electronic resource] / edited by Prashant Johri, Jitendra Kumar Verma and Sudip Paul.
116. Mechanical Engineering Battery Management Algorithm for Electric Vehicles [electronic resource] / by Rui Xiong.
117. Mechanical Engineering Robot operating system (ROS) [electronic resource] : the complete reference (Volume 4) / edited by Anis Koubaa.
118. Mechanical Engineering SLAM techniques application for mobile robot in rough terrain [electronic resource] / by Andrii Kudriashov ... [et al.].
119. Mechanical Engineering Solid-State Electrochemistry [electronic resource] : Essential Course Notes and Solved Exercises / by Abdelkader Hammou, Samuel Georges.
120. Medicine Best practice in labour and delivery [electronic resource] / edited by Sir Sabaratnam Arulkumaran.
121. Medicine Clinical gynecology [electronic resource] / edited by Eric J. Bieber [and three others]
122. Medicine Complementary and alternative medicine and kidney health [electronic resource] / Mayuree Tangkiatkumjai, Annalisa Casarin, Li-Chia Chen, and Dawn-Marie Walker.
123. Medicine Evidence-based diagnosi [electronic resource] : an introduction to clinical epidemiology / Thomas B. Newman, Michael A. Kohn ; illustrated by Martina A. Steurer.
124. Medicine Infertility in the male [electronic resource] / edited by Larry I. Lipshultz, Stuart S. Howards and Craig S. Niederberger.
125. Medicine Mental health and illness of children and adolescents [Electronic resource] / Eric Taylor, Frank Verhulst, John Chee Meng Wong, Keiko Yoshida, editors.
126. Medicine Pathology of bone and joint disorders [electronic resource] : with clinical and radiographic correlation / Edward F. McCarthy, M.D., Professor of Pathology and Orthopedic Surgery, The Johns Hopkins School of Medicine, Baltimore, MD, USA, Frank J. Frassica, M.D., Professor of Othopedic Surgery and Oncology, The Johns Hopkins School of Medicine, Baltimore, MD, USA.
127. Medicine Pediatric hematology [electronic resource] : a practical guide / edited by Robert Wynn, Rukhmi Bhat, Paul Monagle.
128. Medicine Questions for the final FFICM structured oral examination [electronic resource] / Kate Flavin, Clare Morkane ; Sarah Marsh, editor.
129. Medicine Systems biology of cancer [electronic resource] / edited by Sam Thiagalingam, Boston University School of Medicine.
130. Medicine Textbook of organ transplantation [electronic resource] / editors, Allan D. Kirk ... [et al.].
131. Medicine Transplant immunology [electronic resource] / edited by Xian C. Li and Anthony M. Jevnikar.
132. Metallurgical Engineering Corrosion processes [electronic resource] : sensing, monitoring, data analytics, prevention/protection, diagnosis/prognosis and maintenance strategies / edited by George Vachtsevanos, K. A. Natarajan, Ravi Rajamani, Peter Sandborn.
133. Metallurgical Engineering Handbook of engineering practice of materials and corrosion [electronic resource] / by Jung-Chul (Thomas) Eun.
134. Nursing Personalized and precision medicine informatics [electronic resource] : A Workflow-Based View / edited by Terrence Adam, Constantin Aliferis.
135. Occupational Health and Safety Indoor environmental quality and health risk toward healthier environment for all [electronic resouce] / Reiko Kishi, Dan Norback, Atsuko Araki, editors.
136. Physics Applied nanophotonics / Sergey V. Gaponenko, Hilmi Volkan Demir.
137. Polymer Engineering Fundamentals, properties, and applications of polymer nanocomposites [electronic resource] / Joseph H. Koo, University of Texas.
138. Preclinic Gut microbiome and its impact on health and diseases [electronic resource] / edited by Debabrata Biswas, Shaik O. Rahaman.